Effekt laskurin avulla voit simuloida muutoksen vaikutusta

LSAB:n digitaalisen simulointiohjelman Effektin avulla voitte kehittää vaihtoehtoisia ehdotuksia ja priorisoida niitä KPI-tietojenne perusteella. Mahdollisuus simuloida mahdollisten aloitteiden tuloksia tekee parannustyöstä tehokkaampaa.